MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB I PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH

INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES


ICD10 Lista rozwijana ICD10 Tłumaczenia

Rozpoznania w języku polskim, angielskim i łacińskim

Diagnosis in Polish, English and Latin


www.icd11.pl

Autor strony nie ponosi odpowiedzialności za jakość tłumaczenia
ICD10

Rozpoznanie w języku polskim / Diagnosis in Polish Rozpoznanie w języku angielskim / Diagnosis in English Rozpoznanie w języku łacińskim / Diagnosis in Latin


Wpisz szukane słowo, słowa w języku polskim, angielskim, łacińskim lub kod ICD10

np. s uraz ręki, s86

e.g. s hand, s86


Autorem strony jest Dariusz Nowak. Strona istnieje od 2010 roku. Data ostatniej aktualizacji strony: 27.10.2018. Korzystanie ze strony jest bezpłatne. Strona została stworzona tylko i wyłączenie w celach edukacyjnych. Prawa autorskie należą do twórców tłumaczeń.